Služby

 

 

Stavba strojov na zákazku

Konštrukcia a realizácia strojov spĺňajúcich špeciálne požiadavky v rôznych odvetviach priemyslu ako drevospracujúci priemysel, manipulácia, automatizovaná montáž, obalový priemysel, potravinársky priemysel. Realizácia nových ideí, ktoré vedú k efektivite a progresívnosti procesov.
 
 
 

Automatizácia a robotizácia

Od návrhu koncepcie pomocou najmodernejšých simulačných metód a cad systémov, až k realizácii robotickej buňky na klúč. Všetko pod jednou strechou: strojárska konštrukcia, návrh a výroba rozvádzačov strojov a buniek, programovanie plc a robotov, skladanie a samozrejmé oživovanie systémov. 

 

 

Modifikácie a renovácia strojov

Prekonštruovanie strojov, podzostáv strojov, zjednodušenie osadzovaním progresívnych a dostupných mechanických a elektrických komponentov, implementovanie nových technológií predĺžujúcich životnosť osvedčených starých strojov – zrýchlenie cyklu, skrátenie prestavieb a času potrebného na nastavenie, zavedenie možnosti elektronických receptúr, urýchlenie výroby prototypov a zlepšenie opakovateľnosti zavedením CNC technológií, možnosti logovania udalostí a chýb, urýchlenie hľadania chýb a porúch.