Rekonštrukcia elektrorozvádzača a pneumatických rozvodov