Modifikácie a renovácia strojov

 

 

Prekonštruovanie strojov, podzostáv strojov, zjednodušenie osadzovaním progresívnych a dostupných mechanických a elektrických komponentov, implementovanie nových technológií predĺžujúcich životnosť osvedčených starých strojov – zrýchlenie cyklu, skrátenie prestavieb a času potrebného na nastavenie, zavedenie možnosti elektronických receptúr, urýchlenie výroby prototypov a zlepšenie opakovateľnosti zavedením CNC technológií, možnosti logovania udalostí a chýb, urýchlenie hľadania chýb a porúch.