Automatizácia a robotizácia

 

Inžinierske služby v oblasti strojárskeho a automatizačného inžinierstva. Môžete využiť naše skúsenosti, softverové/hardvwerové vybavenie pre riešenie dielčich služieb v témach ako: strojárske konštruovanie a analýza, PLC, CNC a Motion programovanie, výpomoc pri spúštaní stroja, stavba alebo konštrukcia pneumatického alebo elektrického rozvádzača strojov, liniek, systémov.